Stacionář 

Rehabilitační stacionář v Dětském centru Čtyřlístek v Opavě je zařízení s denním provozem. Poskytuje komplexní systém zdravotnických, pedagogických a sociálních služeb dětem se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Věnujeme se dětem od 2 do 8 let. Na všestranném rozvoji osobnost dětí zde spolupracuje tým odborníků složený ze speciálních a předškolních pedagogů, odborných fyzioterapetů, logopedů, dětského i rehabilitačního lékaře, dětských sester, psychologa a sociálních pracovnic. Telefon - 553 662 768.

Pro koho tady jsme?

Do stacionáře přijímáme všechny děti, které nemohou navštěvovat běžná předškolní zařízen z důvodu:

 • tělesného a pohybového postižení,
 • poruch psychického vývoje,
 • kombinovaných vad,
 • poruch chování a emocí,
 • smyslového postižení,
 • nemocí nebo zdravotního oslabení,
 • dietního stravování,
 • chronického onemocnění.

Žádost o přijetí dítěte do Stacionáře.

O co se snažíme

Co nejvíce vyrovnat vzdělávací možnosti dětí a to především prostřednictvím individuálního plánu, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní zařízení.


Co můžete využívat

1. Spolupráci s rodinou:

 • konzultační služby,
 • pedagogické, psychologické, sociální i zdravotní poradenství,
 • zajištění kontaktu se specialisty,
 • možnost účasti rodičů na výchovně-vzdělávacích a terapeutických aktivitách dětí,
 • společné výlety a zážitky.

2. Odborné programy:

 • individální logopedická péče,
 • speciální pedagogická diagnostika,
 • grafomotorika,
 • muzikoterapie,
 • canisterapie,
 • hipoterapie,
 • bukofaciální techniky,
 • využití počítače s dotykovým panelem,
 • zraková stimulace,
 • relaxační techniky v snoezelenu a prenatální místnosti,
 • pobyt v solné jeskyni.

3. Fyzioterapii:

 • Vojtova metoda reflexní lokomoce,
 • NDT Bobath koncept,
 • respirační fyzioterapie,
 • míčkování,
 • hydroterapie,
 • měkké a mobilizační techniky,
 • tejpování,
 • praktická pomoc při zajišťování rehabilitačních pomůcek.

Součástí zařízení jsou i odborné ambulance.

Rehabilitační ambulance:

 • jednorázová konzultace odborným fyzioterapeutem - zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte,
 • vyšetření rehabilitačním dětským lékařem,
 • odborně vedená rehabilitační péče.

Logopedická ambulance:

 • komplexní vyšetření logopedem,
 • logopedická terapie vad a poruch řeči.

Psychologická ambulance:

 • individuální konzultace s psychologem.