Jako zařízení nabízíme tyto služby

V Opavě

 • dětský domov pro děti ve věku 0-3 roky, oddělení pro tělesně a mentálně postižené,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s možností přijetí 24 hodin denně ve věku 0-18 let,
 • respitní a paliativní péče,
 • pobytové zařízení pro maminky na zácvik, doprovod dítěte a nezletilé maminky,
 • rehabilitační stacionář - speciální předškolní zařízení,
 • rehabilitační ambulanci,
 • logopedickou ambulanci,
 • utajené porody.


V Havířově

 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s možností přijetí 24 hodin denně ve věku 0-18 let,
 • psychologická ambulance,
 • terénní a ambulantní poradenství.