Rehabilitační ambulance Opava

Dětská rehabilitační ambulance je specializované pracoviště pro pacienty předškolního věku. Rehabilitační péče je vedena tak, aby se jejími vykonavateli mohli pod vedením fyzioterapeutů stát rodiče.


Cílová skupina
 • děti ve věku od narození zpravidla do 8 let věku,
 • klienti Dětského domova/ZDVOP,
 • klienti Stacionáře DC,
 • klienti rehabilitační ambulance,
 • matky na zácvik v rehabilitaci, osoby přebírající dítě do NRP.

Nabízíme

 1. Jednorázové konzultace odborným fyzioterapeutem - zhodnocení psychomotorického vývoje
 2. vyšetření rehabilitačním dětským lékařem

3. odborně vedenou rehabilitační péči:

 • Vojtova reflexní terapie - leták VRL,
 • NDT Basic Bobath,
 • NDT Baby Bobath,
 • MTC - Medical Taping Koncept,
 • Měkké a mobilizační techniky,
 • Handling,
 • Míčkování,
 • Masáže dětí a kojenců a další rehabilitační techniky.

Provozní doba

Pondělí až pátek 7:00 - 17:00.

Doba od  7:00 - 8:00 je vyhrazena pro děti z Dětského domova/ZDVOP a Stacionáře.

Kontakty


Odborný fyzioterapeut  Soňa Mekbibová 553616498; 603403599
mekbibova@dcctyrlistek.cz
Odborný fyzioterapeut  
  Marie Bergerová

 553621548,

  klapka 215 ; 603401811

bergerova@dcctyrlistek.cz
Dětský rehabilitační lékař  MUDr. Hana Barčová 553616498  


Ambulance lékařky je 1x týdně sudý čtvrtek 8:00 - 16:30.


Logopedická ambulance

Ambulance klinického logopeda zajišťuje:

 • logopedické vyšetření ambulantních pacientů (pacienty ambulance logopeda v Dětském centru Čtyřlístek jsou děti i dospělí)
 • logopedické vyšetření dětí umístěných v dětském domově/ZDVOP, stacionáři
 • logopedickou terapii dětí s narušenou komunikační schopností v dětském domově/ZDVOP, stacionáři
 • logopedickou terapii ambulantních pacientů s narušenou komunikační schopností
 • logopedické poradenství pro náhradní rodinnou péči
 • terapii pacienta se specifickými poruchami učení


Cílová skupina

cílovou skupinu tvoří pacienti s narušenou komunikační schopností, včetně pacientů s poruchami polykání a pacientů se specifickými poruchami učení. Logopedická péče v logopedické ambulanci DC není věkově omezena.

Ordinační hodiny:

Pondělí
8:00 - 17:30
Úterý
7:30 - 16:00
Středa
7:30 - 16:00
Čtvrtek
7:30 - 15:00

Kontakt

Mgr. Zuzana Ottová

tel.: 553 652 715; 603 404 252

e-mail: ottova@dcctyrlistek.cz

A že logopedie není jen o písmenu R si můžete přečíst tady:

Když se sen stane skutečností