Pro klienty

Utajené porody

Utajené porody

Jsou chvíle v životě žen a dívek, kdy očekávané narození miminka je více nemilým překvapením než radostnou událostí. Takové složité situace se dají řešit několika různými způsoby. Jedním z těchto způsobů je utajený porod.

Podstata služby spočívá v tom, že žena může utajeně porodit ve městě, kde ji nikdo nezná. Dítě je zapsáno v místní matrice, přičemž žena jako matka dítěte není uvedena. Navíc může v našem zařízení strávit nějakou dobu před porodem. Během celého procesu je ženám a dívkám k dispozici psycholog a sociální pracovník.

Také jsme schopni tuto službu zajistit v jiném spolupracujícím zařízení v rámci celé České republiky.

Služba vychází z právní úpravy zákona č. 422/2004 Sb. a souvisejících vyhlášek.

V porovnání s babyboxem žena porodí v porodnici a hlavně její dítě může v dospělosti najít své vlastní kořeny. Jméno a další údaje o matce jsou ve zdravotnickém zařízení, kde porodí, zapečetěny v obálce, kterou může nechat otevřít pouze soud.

Kontakt

Sociální pracovnice Mgr. Ivana Švanová, mob. 733 670 724 , svanova@dcctyrlistek.cz a Mgr. Barbora Pavlíková, mob. 734 391 834, pavlikova@dcctyrlistek.cz.