V současné době máme volnou kapacitu pro přijetí na pracovišti v Havířově. Opavské pracoviště má kapacitu vyčerpánu.


Všeobecné dokumenty:

Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Etický kodex zaměstance DC Čtyřlístek

Mapa standartů SPO

Vnitřní řád ZDVOP

Návštěvy ve ZDVOP

Žádosti a dohody:

Písemný záznam o přijetí dítěte na vlastní žádost dítěte

Žádost OSPODU o umístění dítěte do ZDVOP

Dohoda o umístění dítěte do ZDVOP

Stížnosti:

Postup pro evidenci stížnosti

Postup při evidenci stížností (schéma pro děti)

Postup při evidenci stížností_Př.1 Formulář k podání stížnosti

Postup při evidenci stížností_Př.2 Formulář k ústnímu projednání

Ostatní:

Příběh přijetí

Organizační struktura Opava

Organizační struktura Havířov

Zajištění zdravotní péče:

Zdravotní péče je dětem poskytována jejich registrujícími lékaři, v případě nadměrné dojezdové vzdálenosti místně dostupným lékařem. Odborná vyšetření jsou zajišťována ve specializovaných ambulancích a na příslušných odděleních nemocnic, v případě nutnosti je dítě překládáno k hospitalizaci do nemocnice.

Pracoviště Opava:      MUDr. Ivo Hiemer - zaměstnanec Dětského centra Čtyřlístek (pouze v omezeném rozsahu).

Pracoviště Havířov:    MUDr. Lenka Hustáková - praktický lékař pro děti a dorost (smlouva o poskytování zdravotní péče); adresa ordinace M. Kudeříkové 1143/14, 736 01 Havířov–Město.


Zajištění péče psychologa:

Pracoviště Opava:      úvazek 1,0 psycholog – Mgr. Kateřina Laštůvková - zaměstnanec Dětského centra Čtyřlístek;

                                    externí psycholog       – Mgr. Lenka Stojanová Škarková - dohoda o provedení práce.

Pracoviště Havířov:    úvazek 0,4 psycholog – Mgr. Barbora Buzková - zaměstnanec Dětského centra Čtyřlístek.