Oddělení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Opava

Provoz Dětského centra Čtyřlístek v Opavě zabezpečuje dětem komplexní zdravotní, sociální a výchovnou péči v ambulantním a pobytovém zařízení, s uplatněním moderních principů a metod. Naším posláním je poskytnout dítěti dočasný azyl, uspokojit nejen jeho biologické potřeby, ale připravit ho na návrat zpět do vlastní nebo náhradní rodiny. Usilujeme o vytvoření prostředí plného pohody a zážitků, ve kterém se bude moci rozvíjet a z něhož bude odcházet otevřené životu, dalšímu rozvoji a vzdělávání.  

Děti bydlí v samostatných bytových jednotkách, což umožňuje větší přiblížení se k rodinnému vzoru, společné prožívání a společnou snahu o vyřešení problémů dítěte i jeho rodiny.  

V tomto zařízení můžeme ubytovat až 20 dětí ve věku od 0 do 18 let.