Oddělení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Havířov

Dětské centrum Čtyřlístek,  pracoviště Havířov, poskytuje dětem komplexní sociální, výchovnou a zdravotní  péči formou ambulantních a pobytových služeb s uplatněním moderních  principů a metod.

Posláním zařízení je poskytnout dítěti a rodině dočasnou pomoc a podporu, kdy hlavním zájmem je ponechat dítě v jeho přirozeném rodinném prostředí, příp. jej připravit na návrat zpět do rodiny v co nejkratším čase. Pokud návrat dítěte do biologické rodiny není možný, hledá se pro dítě vhodná náhradní rodina. Zařízení usiluje o vytvoření prostředí plného pohody a zážitků, ve kterém bude dítě plnomocně rozvinout své předpoklady a z něhož bude odcházet otevřené životu, dalšímu rozvoji a vzdělávání.