O zařízení

Podávání stížností

 Podávání stížností:

  1. Stížnost může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či oprávněných zájmech.
  2. Stížnost může podat každá fyzická i právnická osoba.
  3. Pokud stížnost podává více stěžovatelů společně a neurčí v ní, komu z nich se mají doručovat písemnosti v šetřené věci, doručují se všechny odesílané písemnosti tomu stěžovateli, který je ve stížnosti uveden jako první.

K podání stížnosti je oprávněna kterákoliv osoba, včetně zaměstnanců Dětského centra (DC). Stížnost přijímají vedoucí pracovníci DC na jednotlivých úrovních řízení. Došlé a podané stížnosti se evidují u manažera kvality DC. Stížnost se zapíše do podacího deníku elektronické spisové služby a následně do Knihy stížností, kde se provádí i záznamy o vyřízení a přijatých opatřeních.

Stížnost může být podána písemně, elektronicky nebo ústně, kdykoli během nepřetržitého provozu zařízení DC. Na každé směně je v rámci jednotlivých úseků pověřen pracovník - vedoucí pracovník/vedoucí směny, která je zodpovědný za evidenci stížnosti.

TEVA
OSTROJ a.s.
Městský dopravní podnik OPava
ČSAD Havířov a.s.
GASCONTROL, společnost s r.o.
Globus
WELT SERVIS spol. s r.o.
Kuchyňské studio Válek & Kačena
SHARP Ostrava - kopírky, tiskárny
Witzenmann