O zařízení

Management zařízení

Ředitel: 

Je statutárním orgánem oprávněným jednat samostatně ve všech věcech týkajících se Dětského centra. Pečuje o rozvíjení zdravotní a výchovné péče v zařízení. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje

Řediteli jsou přímo podřízeny tyto funkce:

  1. Lékař - provádí specializovanou preventivní, diagnostickou a léčebnou péči. Vypracovává a průběžně doplňuje zdravotnickou dokumentaci dítěte. 
  2. Správce DC - zajišťuje technickou správu majetku, koordinuje technickohospodářský provoz, spravuje vozový park. Kontroluje činnost údržbářů a topičů. Je také zástupcem ředitele, v době jeho nepřítomnosti.
  3. Manažer kvality - organizuje, řídí a kontroluje práci hygienicko-technického zajištění. Stanovuje zásadní strategie a koncepce zdravotní péče. Zodpovídá za koordinaci akreditačních procesů. Je vedoucím pomocného personálu.
  4. Ekonom - stanovuje finanční strategie organizace, metodicky usměrňuje a organizuje hospodaření s rozpočtovými prostředky. Kontroluje práci mzdové účetní a činnost stravovacího provozu.
  5. Koordinační, projektový a programový pracovník - koordinuje interní projekty, řídí projekty prezentující organizaci a projekty s grantovými žádostmi.
  6. Personalista - koordinuje personální správu organizace, připravuje personální statistiky, zavádí legislativu do vnitřních systémů organizace
  7. Sociální pracovník - zajišťuje práce spojené s přijetím a řešením nepříznivé sociální situace dítěte a jeho rodiny a stanoví cíle sociální práce. 
  8. Staniční sestra Dětského domova - zajišťuje plnění stanovených diagnostických, léčebných, terapeutických a ošetřovatelských úkonů. Kontroluje a vede zdravotní sestry na dětském domově a psychologa.
  9. Vedoucí rehabilitačního oddělení - sleduje správný postup a kvalitu poskytované péče na úseku stacionáře. Organizuje a koordinuje činnost nelékařských zdravotnických, rehabilitačních a pedagogických pracovníků.
  10. Vedoucí pracoviště Havířov - organizuje a řídí práci sester, vychovatelů, sociálních pracovníků a provozních zaměstnanců. Odpovídá za úroveň poskytované ošetřovatelské a výchovné péče.